Thistle, 2004

Thistle, 2004

  • Type
    Oil on carton